Jesteśmy dla Was i zawsze służymy pomocą

Warsztaty

Montessori w praktyce

Mottem naszych zajęć są słowa Marii Montessori "Pomóż mi zrobić to samemu".

Materiał przygotowany do pracy oraz przygotowane otoczenie pozwalają dzieciom ćwiczyć koordynację, koncentrację, samodzielność oraz porządek. Uwrażliwiają na samodzielne kontrolowanie, a co za tym idzie naprawianie błędów. 

Zadaniem prowadzących zajęcia jest przygotowanie odpowiednich materiałów w taki sposób, by były interesujące, zgodne z etapami rozwoju dzieci oraz dostępne dzieciom. Dzieci samodzielnie dokonują wyboru z jakim narzędziem będą w danej chwili pracować. Opiekun/nauczyciel prezentuje dziecku prawidłowe posługiwanie się materiałem. Dzieci samodzielnie wybierają materiał, miejsce i czas pracy. Dorosły obserwuje dziecko i ewentualnie na prośbę dziecka udziela wsparcia.

Dziecko dokonując wyboru, decydując o swojej pracy ma realny wpływ na swój rozwój.

Zajęcia rozwijają motorykę małą i dużą u dziecka, przygotowują je do wykonywania czynności dnia codziennego, samoobsługi, samowystarczalności i niezależności od dorosłego. Materiał montessoriański przygotowuje dzieci do stawania się dorosłym człowiekiem.

A przy okazji przygotowuje ręce, palce, oko i pozostałe zmysły do nauki pisania, czytania i matematyki. Uwrażliwia na piękno, uczy estetyki i porządku, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Zajęcia prowadzą certyfikowane opiekunki - Magdalena Petera Olma, Natalia Kaczmarczyk, Agnieszka Michalska Majda.