Jesteśmy dla Was i zawsze służymy pomocą

Przedszkole

Punkt przedszkolny to miejsce otwarte na potrzeby dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Punkt przedszkolny to miejsce, w którym starsze dzieci mogą swobodnie się rozwijać zgodnie z własnym rytmem, talentami i pasjami.

Zajęcia rozwojowe i edukacyjne

W Baloniku pracujemy w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN oraz pogramy autorskie.

Przede wszystkim pracujemy Metodą dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz metodami projektów badawczych. Od nowego roku szkolnego rozpoczynamy przygodę z lapbookami.

Dzieci w trakcie zajęć edukacyjnych dzielimy na podzespoły, ale to nie wiek jest kryterium podziału, ale zainteresowania, zdolności, predyspozycje naszych podopiecznych.

Dzieci mogą swobodnie zmieniać grupy i mogą też całkowicie z zajęć zrezygnować. Wszytko dzieje się w Baloniku w aurze przyjaźni, akceptacji i wielkiej zabawy.

Najważniejszym elementem działalności Balonika jest wzmacnianie i praca z emocjami naszych podopiecznych. W naszych programach autorskich kładziemy nacisk na podążanie za dzieckiem i budowaniem naszego programu edukacyjnego i planu tygodniowego na przeżywanych przez dzieci emocjach i doświadczeniach. Pytamy dziecko o to czego chce się uczyć, co je w danym czasie interesuje i wspólnie opracowujemy tygodniowy plan pracy. Pracując z poszanowaniem indywidualnych zainteresowań i potrzeb realizujemy, "przemycamy" podstawę programową.

Dzięki zatrudnieniu w placówce psychologa możemy na bieżąco pracować ze stresem, złością, smutkiem i wszystkimi emocjami pojawiającymi się w naszej społeczności. Jako jedyne przedszkole w Żorach pracujemy w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych ucząc dzieci od najmłodszych lat komunikowania się i samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczymy dzieci samodzielności poprzez aktywne angażowanie ich w przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Spotkania ze sztuką teatrem i muzyką

Balonik współpracuje z Teatrem Pracownia Kwadryga z Bielska - Białej. Aktorzy odwiedzają nas z pięknymi przedstawieniami, w których dzieci aktywnie uczestniczą. W Baloniku stawiamy na rozwój przez sztukę. Współpracujemy z Twórczą Edukacją Muzyczną pani Kingi Jureczko-Kowalskiej, zapraszamy dzieci na spotkania w Studiu Działań Artystycznych w MOK. Balonik uczestniczy też w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - codziennie czytamy, słuchamy i opowiadamy. Wspólnie z dziećmi tworzymy Teatr Kamishibai pozwalając im na własne interpretacje teatralne i plastyczne.

I coś ponad...

Wycieczki, wyprawy, spotkania, liczne imprezy. Zajęcia doświadczalne, zajęcia etologiczne i przyrodnicze, dogoterapia, autorskie zajęcia językowe.

Od września 2020 roku rozpoczynamy wielką przygodę wraz z Escuelą Pracownią Wolnej Edukacji - czekają na nas projekty przyrodnicze i ekologiczne, wyprawy do lasu i liczne zajęcia w terenie.